Servicii

Oferim servicile noastre pentru:

1.          Motoare electrice cu funcţionare în curent alternativ (monofazic, bifazic şi trifazic) pentru:

  • pompe, compresoare, injectoare, ventilatoare, lifturi industriale, macarale, maşini de cusut şi spălat industriale, mori, benzi transportoare, maşini şi utilaje din industria lemnului, strunguri, freze, maşini unelte şi roboţi industriali, compresoare frigo-tehnice, alternatoare auto, transformatoare de joasă tensiune coborâtoare şi ridicătoare de tensiune, de protecţie, de separaţie, pentru automatizări, autotransformatoare, aparate de sudura, etc.
  • motoare electrice cu regim de funcţionare, protecţie şi acţionare special, motoare cu mai multe turaţii, motoare cu turaţie variabilă, motoare cu frână electrică, motoare de înaltă turaţie la înaltă frecvenţă, motoare anti-explozie etc.
  • generatoare electrice pt. curent alternativ monofazic şi trifazic, convertizoare de frecvenţă şi tensiune, convertizoare de sudură, etc.
  • selenoizi pt. acţionarea electromagnetică la instalaţii şi automatizări electrice industriale ,electroventile, bobine pentru contactoare şi relee electrice, frâne electromagneţi etc.

2.          Motoare electrice şi selenoizi cu funcţionare în curent continuu

  • motoare pentru curent şi tensiune joasă: electromotoare, electrostivuitoare, generatoare de curent continuu, electromotoare cu rotor bobinat, selenoizi pt. automatizări  etc.

3.          Generatoare electrice şi eoliene: rebobinări si transformări de bobinaj pentru tensiunea dorită la iesire

  • La lucrările efectuate se asigură folosirea materialelor şi tehnologiei care să garanteze funcţionarea în parametrii nominali de exploatare şi siguranţa specifici regimului de utilizare a transformatoarelor şi motoarelor electrice. Se asigură impregnarea cu lac electroizolant, uscarea in cuptor a lacului, verificarea şi testarea lucrărilor.

Tariful se negociază în funcţie de complexitatea lucrării, timpul de execuţie, şi valoarea materialelor incluse la data execuţiei.